Wij Autoschade Lochem nemen alle benodigde informatie met u door, zoals uw NAW-gegevens, voertuiggegevens en schadegegevens. Tevens wordt een kopie van uw kentekenbewijs en groene kaart gemaakt. Eventueel wordt het schadeformulier samen met u ingevuld. Daarna melden wij de schade aan uw verzekeringsmaatschappij en regelen wij indien nodig een expert. Er wordt een afspraak met u gemaakt voor het uitvoeren van de reparatie. Indien het een verzekeringsschade betreft, kunt u gebruik maken van vervangend vervoer. Ook nemen wij t.a.v. de verzekeringsmaatschappij de financiële afhandeling van u over. U dient hiervoor alleen een akte van cessie te ondertekenen. 

In ons computersysteem worden alle gegevens van uw auto opgeslagen. Onze schademanager bepaalt de schadeomvang en stemt zijn bevindingen af met de verzekeringsmaatschappij. Digitale foto’s worden aan de verzekeringsmaatschappij verzonden. De schade wordt vastgelegd in een audatex- schaderapport. In dit rapport worden alle gegevens vastgelegd met betrekking tot het voertuig, beschadigde onderdelen en de te verrichten werkzaamheden. Deze gegevens worden verwerkt en berekend, waarna een exact schadebedrag volgt.  

Heeft u een officieel taxatierapport ofwel een expertise nodig? In de meeste gevallen komt dan een expert bij autoschade Lochem langs om de schade te beoordelen. Dit kan een expert zijn van uw eigen verzekeringsmaatschappij of een expert van de tegenpartij. Uw auto dient op de dag van expertise om 8.30 uur bij ons aanwezig te zijn. Neemt u ook uw groene kaart en kentekenbewijs deel 1 en 2 mee. 

Aan een taxatierapport zijn expertisekosten verbonden indien u de schade niet direct laat herstellen. De expertisekosten bedragen standaard € 95,- incl. BTW. Mocht u later wel opdracht geven tot reparatie bij Autoschade Lochem dan worden deze expertisekosten in mindering gebracht op de reparatiekosten.